Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Küfrevi Dergahı

Allah Teâlâ’ya vâsıl eden tariklerin en suhuletlisi ve tesirlisi, tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiyye’dir. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa en faydalı olandır” hadis-i şerifi muhtevasınca, bu yolun nice meşâyihi manevi yükseliş ve Allah’a yakınlaşma yolunda sâliklere rehberlik etmiş, tüm insanlığa manevi bir aydınlık ve ilahi huzur kaynağı olmuşlardır.

Nakşibendi Tarikatı Küfrevi Kolu, Nakşibendi Altın Silsilesinin 32. sâdâtı olan Pir Şeyh Muhammed Küfrevi Hazretleri tarafından kurulmuştur. Anadolu’nun kalbi Bitlis’te Küfrevi Dergahında başlayan irşad faaliyetleri, 200 seneyi aşkın zamandır kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir ve kıyamete kadar biiznillah devam edecektir.

küfrevi türbesi
“Eğer bir Müslüman kul, kâinat kadar günah işlese bile, Allah’a karşı inancını kaybetmemiş ise yine Allah’ın yanında ona bir pay vardır ve o kulun kurtuluş ümidi vardır.”
Hz. Pir Muhammed Küfrevi

Hz. Pir Muhammed Küfrevi

Pir Şeyh Muhammed Küfrevi Hazretlerinin babası meşayi kiramdan Şeyh Yusuf İzzeddin el-Bağdadi el-Kufi el-Medeni, annesi Hz. Halid bin Velid’in (r.a) sülalesinden es Seyyidet’ül Halide’dir. Medine’den göç eden muhterem babaları Şeyh Yusuf Efendi, önce Irak’a, oradan da Anadolu’ya hicret ederek Kufra kasabasına yerleşmiştir.

Köylülerin yardımıyla burada bir medrese açan Şeyh Yusuf Efendi, birçok talebe yetiştirerek onlara ders ve icazet vermiştir.

Muhammed Küfrevi (k.s) hazretleri, 1775 tarihinde Siirt’e bağlı Kufra’da (Kufra/Şirvan) kasabasında dünyaya gelmiştir. Doğduğu yere nisbetle “Küfrevi” nisbesi almıştır. Babasının yanında ilim tahsiline başlayan Muhammed Küfrevi (k.s) hazretleri altı yaşında Kur’an-ı hıfz etmiştir. Muhammed Küfrevi hazretlerinin yetişmesi ve olgunlaşması Seyyid Taha hazretlerinin yanında olmuştur. Altı ay gibi çok kısa bir sürede hilafet almıştır.

Hilafet töreni esnasında Seyyih Taha hazretleri döndü ve cemaate şöyle hitapta bulundu: “… Eğer hakikate bakılırsa bizim kendilerinden icazet almamız lazım. Çünkü o icazetini doğrudan doğruya Hz. Muhammed’den (s.a.v) almıştır. Şah-ı Nakşibendi (k.s) tarafından tayini ve tebliği için bize vazife verilmiştir.” Seyyid Taha hazretleri dua ve icazetten sonra Küfrevi’ye şöyle der: “Bana gelen emre göre artık Bitlis’e gidip tevhid ve takrir-i imanla meşgul olup, insanları hak ve hakikat yoluna davet edeceksin.”