Küfrevi Sadatları

Sanduka

Hz. Pir Muhammed Küfrevi

Pir Şeyh Muhammed Küfrevi Hazretlerinin babası meşayi kiramdan Şeyh Yusuf İzzeddin el-Bağdadi el-Kufi el-Medeni, annesi Hz. Halid bin Velid’in (r.a) sülalesinden es Seyyidet’ül Halide’dir…

Sanduka

Şeyh Abdurrahman Küfrevi

Muhammed Küfrevi’nin Baziğa Hanımla olan ilk evliliğinden olan Şeyh Abdurrahman Efendi, 1803/1804 yılında, Siirt’e bağlı Kufra kasabasında dünyaya gelmiştir…

Sanduka

Şeyh Abdülhadi Küfrevi

Şeyh Abdülhadi hazretleri Muhammed Küfrevi’nin Seyyide Fâtıma Hanım’dan olan en büyük oğludur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Babası hayattayken halifelere icazet verebilen Küfrevilerin içindeki tek kişidir…

Bitlis - Şeyh Garip Türbesi (1)

Şeyh Abdülhalık Küfrevi

Hazret-i Pîr’in Seyyide Fâtıma Hanım’dan olan ikinci oğludur. Ömrünün sonuna kadar İslamiyete hizmet için çalışmış ,1916’da Ruslar Bitlis’i işgal ettiklerinde Ruslara karşı cihad etmiş ve şehid düşmüştür…

Abdulbari-Küfrevi (1)

Şeyh Abdülbari Küfrevi

Küfrevi hazretlerinin Seyyide Fâtıma Hanım’dan olan üçüncü oğludur. Babasından ilmü irfan tahsili yapmış, onun emriyle Ağrı’da Tarik-i Nakşibendiye Küfreviye’yi icra etmiştir. Kabri şerifi Ağrı Feran’dadır…

IMG-20231212-WA0049 (1)

Şeyh Abdülbaki Küfrevi

Hazret-i Pîr’in Seyyide Fâtıma Hanım’dan olan dördüncü oğludur. 1870/72 yılında Bitlis’te dünyaya gelmiş, 1914 yılında abisi Şeyh Abdülhadi’nin vefatı üzerine irşad postuna oturmuştur…

Nesim Dede

Şeyh Nesim Küfrevi

Şeyh Nesim Efendi, Muhammed Küfrevi hazretlerinin torunu, Şeyh Abdülbaki Efendi’nin büyük oğludur. 1899 yılında Bitlis’te doğdu. 1943’te babasından hilafet icazeti almıştır…

Kasım Küfrevi

Şeyh Kasım Küfrevi

Şeyh Abdülbaki Efendi’nin oğlu olan Kasım Küfrevi, 1 Mart 1920’da Bitlis’in İnönü mahallesinde doğdu. 1926 yılında babaları Şeyh Abdülbaki Küfrevi’nin Şeyh Sait İsyanı bahane edilerek İstanbul’da zorunlu iskâna…

Cesim Küfrevi

Şeyh Cesim Küfrevi

1925 te Bitlis te doğdu. Dedesi Şeyh Abdülbaki Efendi ve babası Şeyh Nesim Efendi’nin rahle-i tedrisatından geçmiş olup daha sonra İstanbul ve Anadolu’nun muhtelif âlimlerinden…

hhttr

Şeyh Ömer Besim Küfrevi

Şeyh Ömer Besim Küfrevi, 1952 yılında Bitlis’te dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Bitlis Kazımpaşa İlkokulu’nda tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesi’nde almıştır…

BT1

Şeyh Mustafa Kamil Küfrevi

1956 yılında 12 Ağustos’ta Bitlis’te doğan Şeyh Mustafa Efendi, ilkokulu Kazım Paşa İlkokulu’nda tamamladı. Babası Şeyh Cesim Efendi’nin vefatının ardından irşad postuna oturdu…

zk1

Şeyh Zülküf Küfrevi

Şeyh Cesim Efendi’nin en küçük oğlu olan Şeyh Zülküf Efendi, 10 Kasım 1960 yılında Bitlis’te doğdu. Kıymetli ağabeyi Şeyh Mustafa Efendi’nin vefatının ardından irşad postuna oturdu…