Şeyh Abdülbari Küfrevi

Şeyh Abdülbari Efendi’nin Ağrı’nın Feran köyünde bulunan türbesi

Küfrevi hazretlerinin üçüncü oğludur. Babasından ilmü irfan tahsili yapmış, Küfrevi hazretlerinin emriyle Ağrı’da Tarik-i Nakşibendiye Küfreviye’yi icra etmiştir. Binlerce insanları tarikat-ı aliyeye cezb etmiş, hatme ve teveccühler içerisinde gece gündüzünü geçirmiştir.

Eleşkirt’in Fera köyünde misafir olduğu bir günde gece teheccüd namazını kılarken kalp yetmezliği neticesi vefat etmiştir. Başını secdeye koymuş, bir daha kaldıramamıştır. Eleşkirt ahalisi tarafından; “Bu Allah’ın bir hediyesidir, bize vermiştir. Biz onu Bitlis’te değil, köyde defnedeceğiz” diye rica bulunmuşlar ve öyle yapmışlardır.

Şu an Fera köyünde kabri meşhurdur, ziyaret edilir. Meryem adında bir hanımla evlenmiş, çocuğu olmamıştır.